دایناسور رباتی


باتری خور

تیر پرتابی

همراه با نور و صدا

نا موجود
260,000
تومان

نقد و بررسی اجمالی دایناسور رباتی

ربات دایناسور که روی پاها به سمت جلو حرکت می کند و صدای دایناسور پخش شده و در انتهای دم آن نیز چراغی روشن می شود.

پرتاب تیر به سمت جلو به صورت دستی و با کلیک روی دکمه انجام می شود